Bladgjødsel

Bladgjødsel fra Yara

Gjødslingsråd fra Yara

Bladgjødslingsmidler

YaraVita® SOLATREL®

YaraVita® SOLATREL® er et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet som stimulerer knollantallet og knolltilveksten i potet, samt sikrer god kvalitet.

Dosering og behandlingstidspunkt
For å øke antall knoller: 1 liter/daa ved begynnende knollansetting (krokstadiet fram til stolonendene er 2 x stolontykkelsen). For å øke knollstørrelsen: 1 liter/daa ved begynnende knolltilvekst (de første knollene er 10mm tykke).

Gjenta behandlingen etter 10-14 dager. 20 liter vann pr. daa.

Innhold: Forfor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg), Kalsium (Ca), Mangan (Mn), Sink (Zn)

YaraVita® Zintrac®

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot sinkmangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster

Innhold: 40% sink på vektbasis, tilsvarende 700 g Zn per liter

YaraVita® SENIPHOS®

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot fosfor- og kalsium mangel ved sprøyting på bladverket i potet, frukt og bær.

Innhold: 3% nitrogen på vektbasis, tilsvarende 39 g N pr. liter, 1% nitrat og 2% ammonium, 10,3% fosfor på vektbasis, tilsvarende 135 g P pr. liter, 3% kalsium på vektbasis, tilsvarende 40 g Ca pr. liter

YaraVita MANTRAC PRO

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot manganmangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

Innhold: 27,4% mangan på vekt-basis, tilsvarende 500 gram mangan per liter

YaraVita MAGTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved magnesiummangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster.

Innhold: 19,9 % magnesium på vektbasis, tilsvarende 300 gram per liter.

YaraVita CROPLIFT

NPK med S, Mg og mikronæring. Lettløselig krystallinsk pulver. Ved generell næringsmangel i ulike kulturer.

For å sikre nok næring til plantene i perioder med vekststress eller før perioder med stort næringsbehov (eksempelvis i starten av strå-/stilkskytingsperioden i korn og oljevekster, eller ved den mest intense knolltilvekstperioden i potet).

Innhold: Nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), svovel (S), magnesium (Mg), bor (B), kopper (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), sink (Zn)


Se her for mer informasjon om bladgjødsel fra Yara: Yara.no