Nyttig om plantevern

Velkommen til Plantevern 2020.

Fiskå Mølle startet i 1965 opp med kraftfôrproduksjon. I de 55 årene som er gått siden dette, har selskapet utviklet seg til en landsdekkende aktør, og er videre landets største private aktør innenfor driftsmiddel til landbruket.
Plantevern har gjennom mange år vært et av våre viktigste produktområder. Fra 1. januar 2020 økte vi satsingen
på dette produktområdet ytterliggere ved å starte import av de ulike plantevernspreparater. Importen skjer gjennom
vårt samarbeid med DLA i Danmark. Fiskå Mølle har i snart 20 år samarbeidet med DLA, bl.a. på innkjøp av
råvarer til vår kraftfôrproduksjon, gjødsel og landbruksplast. Nå utvides samarbeidet til også gjelde plantevern.

Det er en spennende satsing vi nå gjør i Fiskå Mølle. Import av plantevern er et nytt steg i vår strategi for å være en fullsortimentsleverandør av driftsmiddel til landbruket, og vi opplever at dette styrker oss i konkurransen. Vi er enda bedre rigget for videre vekst.

Dette sier Leif Kåre Gjerde, daglig leder i Fiskå Mølle.

Plantevern er et stort fagområde med mye informasjon, samtidig er vi alle mer på nett enn noen gang tidligere. Med dette i tankene har vi laget komprimerte plantevernhefter som hjelpemidler i den daglige driften, mens mer dybdeinformasjon blir tilgjengelig på nett.

Nyttige lenker:

Plantevern.no
Her er til enhver tid oppdaterte plantevernhefter. Her er også info på produktendringer (utgåtte og nye), mangelsykdommer, nye produktnavn, fremmede arter mm.

Fiska.no
Her finnes kontaktinformasjon og nyttig informasjon om Fiskå Mølle.

Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad på alle plantevernmidler.

Plantevernguiden.no
Nettbasert brukertjeneste levert av NIBIO. Gir deg en samlet oversikt over godkjente plantevernmidler.

Plantevernleksikonet.no
Gir informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere. Er en integrert del av Plantevernguiden.no (NIBIO).

VIPS
Varsling Innen PlanteSkadegjørere.

Mattilsynet.no
Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Mattilsynet har ansvar for denne ordningen.

Avgiftsklasser
Avgiftsklasser gir et uttrykk for den risiko for helse og miljø som er forbundet ved bruk. Avgiftssatsene er politisk bestemt og vedtas av Stortinget. Mattilsynet beregner miljøavgiften på det enkelte preparat.

Mattilsynet.no
Faresymboler til helse- og miljøfaremerking av plantevernmidler