Nyttige lenker

NYTTIGE LENKER

Avgiftsklasser Avgiftsklasser gir et uttrykk for den risiko for helse og miljø som er forbundet ved bruk. Avgiftssatsene er politisk bestemt og vedtas av Stortinget. Mattilsynet beregner miljøavgiften på det enkelte preparat.

Mattilsynet.no Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Mattilsynet har ansvar for denne ordningen.

Mattilsynet.no Faresymboler til helse- og miljøfaremerking av plantevernmidler

Nibio.no Verktøy for å begrense utlekking av plantevernmidler

Plantevernguiden.no Nettbasert brukertjeneste levert av NIBIO. Gir deg en samlet oversikt over godkjente plantevernmidler.

Plantevernleksikonet.no Gir informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere. Er en integrert del av Plantevernguiden.no (NIBIO).

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad på alle plantevernmidler.

Syngenta.no Plantevernleverandør med produktinformasjon.

Ugrasnøkkel Side i Plantevernleksikonet til NIBIO som kan hjelpe deg med å finne ut hvilke ugras det er i åkeren allerede på et tidlig stadium.

VIPS Varsling Innen PlanteSkadegjørere.

Vi tar forbehold om trykkfeil og om endringer. Tekst på etikett er overordnet all annen informasjon.