Nyheter og endringer

NYHETER OG ENDRINGER 2024

Vertimec er gått ut

Movento har siste salgsdato 30/10-24 og siste bruksdato 30/10-25

Cabrio Duo har siste salgsdato 31/12-24 og siste bruksdato 30/6-25

Zorvec Endavia har siste salgsdato 13/6-24 og siste bruksdato 13/12-24

Ally Class har siste bruksdato 20/6-24

Turex- mikrobiologisk plantevernmiddel mot sommerfugllarver i spesialkulturer. Også tillatt i øko.

Duplosan D- ugrasmiddel til korn. Resistensforebygger som er godkjent i alle kornarter. Ingen begrensninger i neste års kulturer.