Nyheter og endringer

NYHETER OG ENDRINGER

Propulse-soppmiddel til korn er nå godkjent mot tørrflekksjuke i potet. Maks dose pr år er 90 ml, kan splittes i 2*45 ml.

Balaya- soppmiddel til korn fra BASF:

Metaxon-nytt navn på MCPA

Steward kan importeres og selges frem til og med 19. juni 2022, og videre lagres og brukes frem til og med 19. september 2022.

Pictor Active- For bruk i raps. FK har tidligere hatt enerett.

Mainspring: Insektsmiddel for prydplanter i veksthus

OptiCare og Aminosol – nye (for oss) bladgjødslingsmidler

Atlantis OD, Broadway Star og Attribut Twin er midler som kommer til å bli faset ut. Dette av forskjellige årsaker, men nye midler er søkt godkjent. Vi må derfor tømme lageret på Moss Transportforum og anleggene først. Vi har nok på lager til å dekke prognosene.

Vi har også tatt inn noen flere spesialmidler for veksthus og grønt, som er flettet inn i prislista.

*********************

Endret faremerking (CLP- merking) for MCPA, Mekoprop/Duplosan Meko og Duplosan Super.

Det er gjort en endring i faremerkingen for produktene MCPA (Agroxone/Metaxon/Duplosan Max), Mekoprop/Duplosan Meko og Duplosan Super)

Det er en skjerpelse fra: H 411 Giftig med langtidsvirkning for liv i vannendres til H410 Meget giftig med langtidsvirkning for liv i vann.

Produkt

Reg nr.

Siste salgsdato

Siste bruksdato

Nufarm MCPA 750 ( Agroxone, Metaxon,

2016.29, 2016.31

14. mars 2022

14. mars 2023

MCPA Nufarm (Duplosan Max)

2016.32

14. mars 2022

14. mars 2023

Duplosan Meko

2016.25

04. april 2022

04. oktober 2023

Nufarm Mekoprop P

2016.37

04. april 2022

04. oktober 2023

Mekoprop Nufarm

2016.36

04. april 2022

04. oktober 2023

Duplosan Super

2016.38

04. april 2022

04. oktober 2023

Vi tar forbehold om trykkfeil og om endringer.

Tekst på etikett er overordnet all annen informasjon.