Plantevern 2024 – Gras

Husk at tekst på etikett er overordnet all annen informasjon.

Plantevern er et stort fagområde med mye informasjon, samtidig som vi alle er mer på nett enn noen gang
tidligere. Med dette i tankene har vi laget komprimerte plantevernhefter som hjelpemidler i den daglige driften,
mens mer dybdeinformasjon er tilgjengelig på nett.

Vi håper at du finner katalogene fra oss nyttige i din daglige drift, og ønsker deg lykke til med sesongen 2024.

Nyttige lenker:

Plantevern.no
Her er til enhver tid oppdaterte plantevernhefter. Her er også info på produktendringer (utgåtte og nye), mangelsykdommer, nye produktnavn, fremmede arter mm.

Fiska.no
Her finnes kontaktinformasjon og nyttig informasjon om Fiskå Mølle.

Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad på alle plantevernmidler.

Plantevernguiden.no
Nettbasert brukertjeneste levert av NIBIO. Gir deg en samlet oversikt over godkjente plantevernmidler.

Plantevernleksikonet.no
Gir informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere. Er en integrert del av Plantevernguiden.no (NIBIO).

VIPS
Varsling Innen PlanteSkadegjørere.

Mattilsynet.no
Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Mattilsynet har ansvar for denne ordningen.

Avgiftsklasser
Avgiftsklasser gir et uttrykk for den risiko for helse og miljø som er forbundet ved bruk. Avgiftssatsene er politisk bestemt og vedtas av Stortinget. Mattilsynet beregner miljøavgiften på det enkelte preparat.

Mattilsynet.no
Faresymboler til helse- og miljøfaremerking av plantevernmidler


Redaksjon

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer som ble kjent etter at denne katalogen gikk i trykk 07.02.2024.
Ta kontakt med et av våre anlegg eller lager for opplysninger om priser, frakt og betingelser. Kontaktinfo finner du på baksiden av katalogene, på plantevern.no eller på fiska.no. Prisene som er oppgitt i katalogene er omtrentlige priser.


Sigurd Norland
Fagansvarlig plantevern,
sigurd.norland@fiska.no
982 61 260

Rita Rakstad
Fagansvarlig plantevern,
rita.rakstad@fiska.no
920 11 252


Print denne siden